Szanowni Państwo!

Dzięki Państwa głosom w 2018 roku zostałem ponownie wybrany na zaszczytną funkcję Wójta gminy Horyniec-Zdrój, a kandydaci z naszego komitetu wyborczego zostali radnymi. Zgodna i rzeczowa współpraca w Radzie Gminy zaowocowała realizacją wielu oczekiwanych od lat inwestycji. Ciągle zmieniamy naszą gminę na lepszą.

Podstawą rozwoju gminy Horyniec-Zdrój było aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. W mijającej kadencji na realizację naszych planów i zamierzeń wydaliśmy łącznie kwotę 70 000 000 zł. Wyremontowaliśmy około 35 odcinków dróg gminnych, zmieniliśmy układ komunikacyjny w Dzielnicy Uzdrowiskowej poprzez wybudowanie obwodnicy, nasza horyniecka Szkoła Podstawowa dzięki kompleksowemu remontowi uzyskała nowy estetyczny wygląd a odnowiony stadion sportowy stał się jednym z najładniejszych w powiecie lubaczowskim. Stale podnosimy jakość i standard infrastruktury uzdrowiskowej, wybudowaliśmy Deptak Spacerowy w Dzielnicy Uzdrowiskowej, a także zagospodarowaliśmy tereny przylegające do Parku Zdrojowego przy ul. Zdrojowej. Na ukończeniu jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju. Bardzo zależy nam na obniżaniu kosztów odbioru odpadów od mieszkańców, w tym celu wybudowaliśmy nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W celu obniżenia kosztów wymieniliśmy oświetlenie uliczne na energooszczędne. Będziemy również rozbudowywać oświetlenie uliczne w każdej miejscowości naszej gminy.

Dbamy również o instytucje kultury – z odnowionej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury coraz chętniej korzystają nasi mieszkańcy. Aktywnie wspieramy utalentowaną młodzież realizującą swoje zainteresowania i pasje w tych instytucjach a także organizujemy zajęcia dla osób starszych skupionych w Klubie Seniora. Budujemy Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych. Wiele pracy wkładamy w rozwój świetlic wiejskich. Przeprowadziliśmy gruntowne remonty świetlic w Wólce Horynieckiej, Radrużu, Werchracie i Puchaczach. Dla jednostki OSP Horyniec-Zdrój zakupiliśmy dwa nowe samochody strażackie, dzięki którym znacząco poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców. Pamiętamy o potrzebach osób samotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych – na potrzeby naszego Środowiskowego Domu Samopomocy zakupiliśmy dwa samochody do dowozu uczestników. Od wielu lat dbamy również o zabytki w naszej gminie – w tym roku odnowione zostanie ogrodzenie zabytkowego cmentarza w Horyńcu-Zdroju oraz udzieliliśmy dotacji do prac konserwatorskich dla Parafii w Werchracie przy remoncie kościoła w Prusiu i Parafii w Horyńcu-Zdroju przy odnowieniu zabytkowych fresków w Klasztorze oo. Franciszkanów. W ramach Lubaczowskiego Klastra Energii uczestniczymy w projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych. Aktywnie współpracujemy z miejscowymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami i klubami sportowymi przekazując corocznie dotacje wspierające ich działalność. Wiele pracy wkładamy w promocję naszej miejscowości. Rozszerzyliśmy formułę horynieckiego ART-FESTIWALU, który staje się z każdym rokiem ciekawszy i zyskuje coraz większe grono odbiorców. Horyniec-Zdrój zaistniał pozytywnie w mediach i sukcesywnie buduje swoją dobrą markę. Jednym słowem spełniliśmy obietnice wyborcze!

Galeria zdjęć

wybranych wydarzeń i działań w latach 2018-2024

Back To Top