Szanowni Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój,

przed nami kolejne pięć lat, które będą czasem intensywnej pracy nad rozwojem naszej pięknej gminy. Stajemy przed wieloma wyzwaniami, ale również bogatymi możliwościami, które chcemy wykorzystać w pełni. Nasz Program Wyborczy na najbliższe lata to rezultat analizy potrzeb społeczności lokalnej, głosu mieszkańców oraz naszych własnych doświadczeń. Jest to plan działań, który ma na celu kontynuację rozpoczętych inwestycji, dalszą poprawę infrastruktury oraz dbałość o dobro naszej społeczności.

Zachcamy do zapoznania się z planani na nadchodzącą kadencję:

 • Kolejne inwestycje drogowe na szczeblu gminnym, inicjowanie i wsparcie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich, w szczególności stworzenie nowego układu komunikacyjnego w centrum Horyńca-Zdroju.
 • Poprawę warunków do spędzania wolnego czasu poprzez inwestowanie w infrastrukturę uzdrowiskową, place zabaw, drogi rowerowe i single track’i.
 • Troskę o zdrowie mieszkańców gminy poprzez stwarzanie możliwości dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych oraz spotkań służących poszerzaniu wiedzy prozdrowotnej.
 • Inwestowanie w rozwój placówek oświatowych i przedszkolnych.
 • Merytoryczne i rzeczowe wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 • Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców gminy.
 • Konsekwentne wdrażanie e-usług w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do administracji publicznej.
 • Rozszerzanie działalności Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.
 • Renowację kolejnych zabytków i obiektów historycznych przy współpracy ze specjalistami z tej dziedziny.
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców i kuracjuszy poprzez dalszy rozwój horynieckiego Art Festiwalu.
 • Rozwój bazy sportowej w celu organizacji ciekawych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Troska o stan środowiska poprzez stwarzanie możliwości mieszkańcom z korzystania z OZE oraz realizacją programów związanych z ochroną środowiska i czystego powietrza.
 • Poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci gazowej, sieci sanitarnych i wodociągowych.
 • Rozwinięcie współpracy z organizacjami społecznymi i inicjowanie ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturowej, artystycznej, turystycznej i międzypokoleniowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi kandydatami i zadaniami do zrealizowania w poszczególnych okręgach.

W dniu 7 kwietnia 2024 r. prosimy Państwa o głos.


Robert Serkis
kandydat na wójta gminy Horyniec-Zdrój
oraz kandydaci na radnych
KWW Razem Zmieniamy Horyniec

Galeria zdjęć

wybranych wydarzeń i działań w latach 2018-2024

Back To Top