Tadeusz Dziechciarz

44 lata, nauczyciel, radny Rady Gminy w kadencji 2010-2014, 2014-2018

Wybory samorządowe w dniu 21 października 2018 r.

Do dnia wyborów pozostało

Back To Top