Tadeusz Dziechciarz

44 lata, nauczyciel, radny Rady Gminy w kadencji 2010-2014, 2014-2018

Back To Top