Mieczysław Ślusarczyk

53 lata, nauczyciel, radny Rady Gminy w kadencji 2014-2018, 2018-2024

Back To Top