Mieczysław Ślusarczyk

47 lat, nauczyciel, radny Rady Gminy w kadencji 2014-2018

Back To Top