Małgorzata Całka

37 lat, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Radrużu

Wybory samorządowe w dniu 21 października 2018 r.

Do dnia wyborów pozostało

Back To Top