Krzysztof Woźny

48 lat, Prezes SPZH, Zastępca Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju, radny Rady Gminy w kadencji 2002-2006, 2014-2018

Back To Top