Andrzej Nesterak

50 lat, członek SPZH, radny Rady Gminy w kadencji 2014-2018

Wybory samorządowe w dniu 21 października 2018 r.

Do dnia wyborów pozostało

Back To Top