Andrzej Hałucha

46 lat, opiekun klienta w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie filia Horyniec-Zdrój, radny Rady Gminy 2018-2024

Back To Top