Waleria Rejman

65 lat, przedsiębiorca, właściciel NZOZL OSTOJA w Podemszczyźnie, radna Rady Gminy w kadencji 2014-2018

Back To Top