Anna Grabowicz

42 lata, pracownik Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju, aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bruśnie

Wybory samorządowe w dniu 21 października 2018 r.

Do dnia wyborów pozostało

Back To Top